Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Xây Dựng Ricons

Ngày 14/06/2021, công ty Cây xanh Đông Nai tiết kế và thi công cảnh quan cho dự án của công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Xây Dựng Ricons

Diện tích dự án lên đến  60,000 m2

Call Now Button