Team Building 2022 – Bò cạp vàng

Ngày 9 tháng 5 năm 2022, công ty cây xanh Đồng Nai tổ chức team building cho nhân viên sau một năm làm việc hăng say.

Call Now Button