Tham dự đại hội doanh nghiệp trẻ Đồng Nai

Ngày 8 tháng 4 năm 2022, tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội dành cho các doanh nghiệp trẻ. Ông Mai Tường Duy –Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Cây xanh Đồng Nai đại diện công ty tham dự đại hội.

Call Now Button